Smitteverntiltak covid-19

 • Vi har iverksatt hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler.
 • Alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legger til rette for at de ansatte kan overholde plikter som følger av tiltakene.
 • Ansatte skal holde seg unna arbeidsplassen eller forlate den umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Vi tar ikke imot kunder som har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av plikt til karantene eller isolering, jf. §§ 5, 8 og 11.
 • Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt.
 • Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene er tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater salongen.
 • Engangs papirhåndklær ved håndvask er tilgjengelig for både ansatte og kunder.
 • Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. rengjøres minst en gang daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring dokumenteres.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, rengjøres hyppig og flere ganger daglig.
 • Utstyr som er brukt (sakser, kammer, børster e.l.), armlener, behandlingsbenk, servant for hårvask, skillevegg og lignende skal rengjøres mellom hver kunde, i tråd med krav som følger av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. § 6.
 • Håndklær, kapper og andre tekstiler som er i kontakt med kundene, byttes mellom hver kunde. Tekstilene før eventuell gjenbruk vaskes på så høy temperatur som de tåler.
 • Servering av mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, inngås ikke som et tilbud til kundene.
 • Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger.
 • Virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing, ha oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid, hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. Virksomhetene skal i to uker etter utført tjeneste oppbevare informasjon som nevnt i første punktum. Virksomhetene skal informere kundene om dette.
 • Ved timebestilling skal kundene få informasjon om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten, inkludert at personer med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester.
Scroll to Top